có ah chị nào gặp tình trạng đồng đội như này chưa ạ  mn cho mình hỏi này lag ha...

có ah chị nào gặp tình trạng đồng đội như này chưa ạ mn cho mình hỏi này lag ha…

[ad_1]
có ah chị nào gặp tình trạng đồng đội như này chưa ạ 🥺 mn cho mình hỏi này lag hay game lỗi za 🥺

@thiduyenthach

có ah chị nào gặp tình trạng đồng đội như này chưa ạ 🥺 mn cho mình hỏi này lag hay game lỗi za 🥺#freefire #gamehack

♬ nhạc nền – Thạch Thị Duyên – Thạch Thị Duyên


[ad_2]

Tiktok by Thạch Thị Duyên

Leave a Comment

Your email address will not be published.